CÂȘTIGĂTORII PILONULUI II

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Fon­du­ri­le de pensii private obli­ga­to­rii (pi­lo­nul II) au ob­ţi­nut anul tre­cut un pro­fit cu­mu­lat de 1,25 mld. lei, în creștere cu 59% fa­ţă de 2012, ce­le mai pro­fi­ta­bi­le fi­ind ING (ad­mi­nis­trat de ING Pensii), cu 475,4 mil. lei, AZT Viitorul Tău (Allianz-Ţi­riac Pensii), cu 260,9 mil. lei, și Ali­co (Ali­co Pensii), cu 179,7 mil. lei. Ca ran­da­ment in­ves­ti­ţi­o­nal, cal­cu­lat ca ra­port din­tre va­loa­rea uni­ta­ră a ac­ti­vu­lui net la fi­ne­le anu­lui 2013 și va­loa­rea uni­ta­ră a ac­ti­vu­lui net la fi­ne­le anu­lui 2012, pri­ma po­zi­ţie es­te ocu­pa­tă de fondul Ari­pi (Ge­ne­ra­li Pensii), cu un ran­da­ment de 13,2%, ur­mat de Ali­co - 13,1% și

-5

-10

-15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.