14,7

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

scă­de­rea lu­cră­ri­lor de con­struc­ţii în lu­na fe­brua­rie fa­ţă de aceeași lu­nă a anu­lui

tre­cut, con­form Eu­ros­tat, si­tuând Ro­mânia pe pri­mul loc în rândul ţă­ri­lor UE cu ce­le mai mari scă­deri la acest ca­pi­tol, ur­ma­tă de Por­tu­ga­lia (-11,5%)

și Ita­lia (-7,9%)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.