795.500

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul ro­mâni­lor din Spa­nia în 2013, ce­ea ce îi fa­ce cea mai ma­re co­mu­ni­ta­te de imi­gran­ţi din ace­as­tă ţa­ră, deși nu­mă­rul lor s-a re­dus cu 8,6%

fa­ţă de 2012

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.