SPE­CIA­LIȘTI ÎN CLONAREA DE ORGANE.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Avan­sul ști­in­ţei va per­mi­te cre­a­rea de organe vii, așa­dar va fi ne­voie de oa­meni ca­re să le cre­e­ze, de ma­ga­zi­ne ca­re să le vândă și de ser­vi­ce-uri pentru aces­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.