CONSULTANT PENTRU SENIORI.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Vom avea ne­voie de spe­cia­liști ca­re să coor­do­ne­ze sta­rea fi­zi­că și men­ta­lă a oamenilor în vârstă. Aceștia vor avea ne­voie de cu­noștin­ţe în me­di­ca­men­te avan­sa­te, pro­te­za­re, să­nă­ta­te men­ta­lă, fit­ness.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.