ETICIAN ÎN NOI­LE ȘTIINŢE.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Dat fi­ind că ști­in­ţa avan­se­a­ză în do­me­nii pre­cum clonarea, vom avea ne­voie de mul­ţi et­ci­eni ca­re să înţe­le­a­gă ști­in­ţa și să aju­te so­ci­e­ta­tea să ia de­ci­zi­i­le co­rec­te. Ei nu vor răs­pun­de la între­ba­rea da­că so­ci­e­ta­tea es­te în sta­re să fa­că ce­va, ci da­că es­te ca­zul să o fa­că sau nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.