FERMIERI VERTICALI.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Fer­me­le ver­ti­ca­le ca­re cresc în zgârie-nori în cen­tre­le orașe­lor ar pu­tea crește foar­te mult pro­vi­zi­i­le de ali­men­te în ur­mă­toa­re­le de­ce­nii. De ace­ea, va fi ne­voie pe pia­ţă de fermieri verticali, cu abi­li­tă­ţi în domeniul ști­in­ţei, in­gi­ne­ri­ei și al co­mer­ţu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.