Din­tre par­ti­ci­pan­ţii stu­di­u­lui Fast Fu­tu­re

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

au spus că, în urmă­to­rul de­ce­niu, organizaţiile vor pu­ne ac­cen­tul pe pre­veni­rea și re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor cu obli­ga­ţi­i­le le­ga­le fa­ţă de an­ga­ja­ţi în ca­zuri de con­ce­di­e­re pe ne­drept sau în ca­zuri de dis­cri­mi­na­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.