BODYGUARD PENTRU SI­TUA­ŢII DE CARANTINĂ.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Da­că un vi­rus mor­tal înce­pe să se ex­tin­dă ra­pid, puţine sta­te și pu­ţini oa­meni vor fi pre­gă­ti­ţi să ges­ti­o­ne­ze ace­as­tă si­tua­ţie. Într-un ast­fel de caz, când nu­mă­rul de asis­ten­te me­di­ca­le es­te in­su­fi­ci­ent, iar ra­ta mor­ta­li­tă­ţii crește ra­pid și car­ti­e­re între­gi vor fi închi­se, ci­ne­va va tre­bui să pă­ze­as­că por­ţi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.