AVATAR MA­NA­GER / PRO­FE­SOR VIRTUAL.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Ava­ta­re in­te­li­gen­te sau per­so­na­je cre­a­te de cal­cu­la­toa­re ar pu­tea fi fo­lo­si­te pentru a spri­jini sau chiar înlo­cui profesorii de la cla­să. S-ar mai pu­tea crea un rol pentru cei pa­si­o­na­ţi de acest do­me­niu ca­re să se asi­gu­re că ava­ta­rul și stu­den­tul se po­tri­vesc (așa-nu­mi­ta sluj­bă de „de­vo­tee“).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.