DEZVOLTATORI DE VE­HI­CU­LE ALTER­NA­TI­VE.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Avem ne­voie de de­sig­neri și con­struc­tori pentru vi­i­toa­re­le ge­ne­ra­ţii de mij­loa­ce de tran­sport, ca­re să fo­lo­se­as­că com­bus­ti­bil și ma­te­ria­le alter­na­ti­ve. E posibil ca vi­sul cre­ă­rii de mașini cu emi­sii ze­ro de CO2 sau chiar de mașini ca­re să cir­cu­le pe sub apă sau în aer să de­vi­nă re­a­li­ta­te în ur­mă­toa­re­le do­uă de­ce­nii?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.