ORGANIZATOR AL HAOSULUI VIRTUAL.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Spe­cia­liștii în „de­zor­di­ne vir­tua­lă“vor aju­ta oa­me­nii să își or­ga­ni­ze­ze via­ţa elec­tro­ni­că. Ei ar tre­bui să ai­bă gri­jă de in­for­ma­ţi­i­le veni­te prin e-mail, să se asi­gu­re că da­te­le sunt sto­ca­te co­rect și ne vor ges­ti­o­na pa­ro­le­le și pro­fi­lu­ri­le elec­tro­ni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.