VIZIONARI PE PIA A DE INSOLVEN

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT -

„RES­TRUC­TU­RA­RE“, „REORGANIZARE“SAU „ANALIZĂ FI­NAN­CIA­RĂ“RE­PRE­ZEN­TAU TER­MENI PU­ŢIN FO­LO­SI­ŢI ÎN UR­MĂ CU 14 ANI, CÂND AU FOST PU­SE BA­ZE­LE CA­SEI DE IN­SOL­VEN­ŢĂ TRAN­SIL­VA­NIA, DE­VENI­TĂ RE­CENT CITR, PAR­TE A „Am venit la Bu­cu­re ti în 2009, cu o gr mad de sen­ti­men­te ames­te­ca­te: încre­de­re, grij , mo­ti­va­re, spe­ran , te­am , îndârji­re. Ni­mic nu era clar pe atunci i doar vi­sam ti­mid la zi­ua în ca­re s ajun­gem li­der de pia . Ha­bar nu ave­am dac pia a de aici ne va asi­mi­la sau nu, dac ne vor in­te­gra sau ne vor izo­la. Eram doar o echip de ti­neri pro­fe­si­oni ti ex­trem de pa­si­o­na i de ce­ea ce f ce­am. Nu ave­am pe ni­meni aici ca­re s ne sus in , dar am fost suficient de ide­a­li ti încât s cre­dem c dac ne fa­cem tre­a­ba ex­trem de bi­ne i li­vr m re­zul­ta­te concrete, bu­si­nes­sul se va dezvolta. i, spre bu­cu­ria noas­tr , a a a fost“

ANDREI CIONCA, CEO CITR GRO­UP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.