PRO­GRA­MUL DE ÎNDATORARE LA ZI

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Ministerul Fi­nan­ţe­lor a pro­gra­mat pentru lu­na mai ze­ce li­ci­ta­ţii pentru vânza­re de obli­ga­ţi­uni cu sca­den­ţe de până la ze­ce ani în va­loa­re de 2,6 mld. lei și una pentru cer­ti­fi­ca­te de tre­zo­re­rie în va­loae de 800 mil. lei, su­me­le pla­ni­fi­ca­te să fie atra­se fi­ind cu 20% mai mici de­cât ce­le atra­se în lu­na apri­lie de pe pia­ţa in­ter­nă, respectiv 4,3 mld. lei. În lu­na apri­lie, MF a împru­mu­tat și 1,25 mld. eu­ro de pe pi­e­ţe­le ex­ter­ne, prin­tr-o emi­si­u­ne de obli­ga­ţi­uni pe 10 ani cu cel mai mic cost reușit până acum, respectiv 3,701% pe an, du­pă ca­re MFP a anun­ţat că a atras cu opt luni în avans tot ne­ce­sa­rul de fi­nan­ţa­re ex­ter­nă pentru 2014. Con­form MFP, în lu­na mar­tie ex­ce­den­tul bu­ge­tu­lui con­so­li­dat a fost de 2 mld. eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.