AFA­CE­RI­LE EMAG.RO VOR DEPĂȘI 260 MILIOANE DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Re­tai­le­rul online eMAG.ro es­ti­me­a­ză pentru acest an vânzări de peste 260 milioane de eu­ro, în creștere cu mai mult de 40% fa­ţă de 2013, în urma investiţiilor de anul tre­cut și a ce­lor pro­gra­ma­te în acest an, în su­mă de 11,5 milioane de eu­ro, din ca­re o trei­me pentru dezvoltarea in­ter­na­ţi­o­na­lă. „Creșterea ma­re a vânză­ri­lor în acest an es­te re­zul­ta­tul tran­sfor­mă­rii prin ca­re tre­ce eMAG prin investiţii din ce în ce mai mari. Fo­lo­sim din ce în ce mai mul­tă tehnologie pentru a ne dezvolta, sun­tem un re­tai­ler online re­gi­o­nal și adre­săm un nu­măr în creștere de ca­te­go­rii“, a de­cla­rat di­rec­to­rul ge­ne­ral al re­tai­le­ru­lui, Iu­lian Stan­ciu. eMAG a alo­cat un buget de investiţii de 11,5 milioane de eu­ro pentru acest an, din ca­re 4,5 milioane de eu­ro pentru dezvoltarea in­ter­na­ţi­o­na­lă și 3 milioane de eu­ro pentru dezvoltarea și

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.