33,3

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

va­loa­rea la fi­ne­le lu­nii mar­tie a ra­te­lor ne­plă­ti­te la timp pentru cre­di­te­le ban­ca­re con­trac­ta­te

de populaţie și com­pa­nii, în creștere cu 9% fa­ţă de aceeași

pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.