Din­tre com­pa­nii acor­dă bo­nu­suri de per­for­man­ţă an­ga­ja­ţi­lor,

Business Magazin (Romania) - - + ONLINE -

în con­di­ţi­i­le în ca­re în anii de di­nain­tea cri­zei aproa­pe

toa­te companiile acor­dau un ast­fel de

sti­mu­lent

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.