Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

a fost re­con­fir­mat în func­ţia de se­ni­or par­tner al KPMG în Ro­mânia și Mol­do­va pentru un al trei­lea man­dat con­se­cu­tiv. Toa­der a preluat man­da­tul ini­ţial de se­ni­or par­tner în 2007.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.