„L-a co­men­ta i pe Victor Pon­ta dac ar s ri cu pa­ra uta. Sunt con­vins c ar pu­tea s fac lu­crul aces­ta în cam­pa­nie. Dac e om cu­ra­jos, sare cu pa­ra uta, iar eu co­men­tez în di­rect sal­tul lui cu pa­ra uta“

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

„Va urma un lung șir de cri­ze de ner­vi din par­tea ce­lui ca­re ne-a tăiat sa­la­ri­i­le și pen­si­i­le, un șir de cri­ze și ner­vi la Par­chet, pentru că cred că ar tre­bui să răs­pun­dă chiar pe­nal“ „Să nu ajun­gem să fa­cem cu to­ţii de­fi­lări cu băr­cu­ţe și îmbră­ca­ţi cu ure­chi roșii, mândri că sun­tem pe­se­diști“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.