0,6%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

creșterea eco­no­mi­că aștep­ta­tă pentru Gre­cia în acest an, du­pă o scă­de­re cu 5,5% anul tre­cut, în timp ce până în 2016 es­te aștep­ta­tă o creștere de 3,3%, con­form es­ti­mă­ri­lor ofi­cia­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.