T3 2013

Business Magazin (Romania) - - // I NTERNA I ONAL -

reușit, mo­men­tan, să împi­e­di­ce im­ple­men­ta­rea aces­to­ra.

Urma­rea aces­tor ani de scă­de­re, împreu­nă cu o su­pra­re­gle­men­ta­re a in­dus­tri­ei, es­te că in­sti­tuții pre­cum JPMorgan Cha­se, Mor­gan Stan­ley sau Bar­clays au anu­nțat scoa­te­rea la vânza­re a unor pă­rți im­por­tan­te din bu­si­nes­sul FICC.

JPMorgan Cha­se a ac­cep­tat să se des­par­tă de di­vi­zia ce deți­ne bu­nu­ri­le fi­zi­ce pentru 3,5 miliarde de do­lari, su­mă ce urmează să fie achi­ta­tă de că­tre Mer­cu­ria Ener­gy Gro­up, o companie din Elveția cu peste 1.000 de angajați și bi­ro­uri în 28 de țări. În mod iro­nic, ace­as­tă companie a fost fon­da­tă de că­tre doi foști tra­deri ai Gol­dman

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.