VĂ PLA­CE DOCU-OPE­RA?

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

Pre­o­cu­pa­te de îmbo­gă­ţi­rea re­per­to­ri­u­lui, companiile de ope­ră se ori­en­te­a­ză spre spec­ta­co­le in­spi­ra­te din vi­e­ţi­le unor per­so­na­je con­tem­po­ra­ne sau dis­pă­ru­te de câte­va de­ce­nii, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Așa au apă­rut noi mon­tări cu „Ni­xon în Chi­na“de John Adams, o ope­ră de­ja cla­si­că (a avut pre­mi­e­ra în 1987), ori „Anna Ni­co­le“de Mark-Antho­ny Tur­na­ge (in­spi­ra­tă de via­ţa lui Anne Ni­co­le Smith, cu­nos­cu­tă pentru ma­ria­jul ei cu un pe­tro­list bo­gat cu 63 de ani mai în vârstă). De­nu­mi­te „docu-ope­ra“sau ope­re bi­o­gra­fi­ce, sunt în ge­ne­ral suficient de bi­ne pri­mi­te de pu­blic încât com­po­zi­to­rii să încer­ce și alte spec­ta­co­le, cum ar fi „Co­de­bre­a­ker“, de­di­cat ma­te­ma­ti­cia­nu­lui Alan Tu­ring, „17 Days“, in­spi­rat din ce­le trăi­te de mi­ne­rii chi­li­eni blo­ca­ţi în sub­te­ran în 2010, ori o ope­ră des­pre tână­ra pa­kis­ta­ne­ză Ma­la­la Yo­u­saf­zai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.