NUCLEARELECTRICA, ÎN SCĂ­DE­RE CU 10%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Com­pa­nia de stat Nuclearelectrica a înre­gis­trat în pri­me­le trei luni ale anu­lui veni­turi de 461,5 milioane lei (102,5 milioane eu­ro), în scă­de­re cu 10,1% fa­ţă de ni­ve­lul de 513,6 milioane lei atins în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut. Pro­fi­tul net al com­pa­ni­ei a co­bo­rât în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă cu 30%, la 102 milioane lei (22,6 mil. eu­ro), în con­tex­tul scă­de­rii cu 11% a veni­tu­ri­lor din vânza­rea de ener­gie ca ur­ma­re a pre­ţu­ri­lor mai mici din pia­ţă, po­tri­vit re­zul­ta­te­lor fi­nan­cia­re pu­bli­ca­te mi­er­curi de com­pa­nia de stat. Com­pa­nia a vândut în pri­mul tri­mes­tru 2,8 TWh de elec­tri­ci­ta­te, la fel ca în pri­me­le trei luni ale anu­lui tre­cut, dar veni­tu­ri­le din vânza­rea ener­gi­ei elec­tri­ce au scă­zut cu 11%, de la 486,7 milioane lei la 433 milioane lei, din cau­za pre­ţu­ri­lor mai mici de pe pia­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.