ROMGAZ, ÎN UR­CA­RE CU 25,3%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Producătorul de ga­ze na­tu­ra­le și elec­tri­ci­ta­te Romgaz Me­diaș a ra­por­tat pentru pri­mul tri­mes­tru o ci­fră de afa­ceri de 1,45 miliarde lei (322 milioane eu­ro), în ur­ca­re cu 25,3% fa­ţă de ni­ve­lul de 1,16 miliarde lei înre­gis­trat în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut, și un pro­fit aproa­pe dublu. Creșterea ci­frei de afa­ceri se da­to­re­a­ză în cea mai ma­re mă­su­ră ma­jo­ră­rii veni­tu­ri­lor din vânza­rea ga­ze­lor din pro­duc­ţia in­ter­nă. Romgaz a ob­ţi­nut în in­ter­va­lul ia­nua­rie-mar­tie un pro­fit net de 608,3 milioane lei (135,2 milioane eu­ro), aproa­pe dublu com­pa­ra­tiv cu câști­gul de 332,7 milioane lei din pri­me­le trei luni din 2013.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.