„Es­te o de­cla­ra ie de in­ten ie clar i ferm c tre va­lo­ri­le europene, de dem­ni­ta­te european , pe ca­re li­be­ra­lii i le asum f r echi­voc. Ro­mânia tre­bu­ie s se ali­ni­e­ze la rit­mul Eu­ro­pei, atât politic, economic, social, cât i sim­bo­lic“

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

„Chiar da­că ai fi ab­sti­nent nu au voie să faci ase­me­nea de­cla­ra­ţii. Dar să mai fii și Traian Bă­ses­cu și să răs­pun­zi cu vod­că es­te ca să­ri­tul cu pa­rașu­ta al Ele­nei Udrea. N-ar fi rău să fie la sa­na­to­riu“ „Eu­ro­vi­si­on le-a ară­tat pro­mo­to­ri­lor in­te­gră­rii europene per­spec­ti­va lor eu­ro­pe­a­nă - o fa­tă cu bar­bă“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.