Mihai Pă­trașcu

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce fă­cea în 2006: înce­pea pro­pria afa­ce­re, nu­mi­tă atunci Evo­lu­ti­on Sys­tems Mihai Pă­trașcu a lu­crat ca an­ga­jat doar un an în cei 32 pe ca­re i-a împli­nit și se de­cla­ră fe­ri­cit că a luat de­ci­zia să mun­ce­as­că pentru afa­ce­rea pro­prie, evo­mag.ro, pe ca­re a por­nit-o cu bani împru­mu­ta­ţi și pe ca­re a dus-o la 20 de milioane de eu­ro. Din­tre cei 70 an­ga­ja­ţi ai com­pa­ni­ei, cinci sunt în Evo­mag încă de la înce­put. Încă nu vrea să vândă bu­si­nes­sul, de­oa­re­ce „mai avem mult loc de creștere. Ca antre­pre­nor cau­ţi și ba­nii, dar in­tri într-un joc un­de te între­bi me­reu da­că po­ţi mai mult. Asta te ţi­ne tre­az“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.