Ho­rea Radu

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce fă­cea în 2006: pro­gra­ma­tor fre­e­lan­cer Radu lu­cre­a­ză de mai bi­ne de opt ani în con­ce­pe­rea unor pro­du­se software pentru dezvoltarea web vi­zua­lă, prin­tre ca­re ex­ten­sii pentru Ado­be Dre­am­we­a­ver, pe ca­re le vin­de prin in­ter­me­di­ul si­te-ului Extend Stu­dio în toa­tă lu­mea. „Pri­mii mei bani i-am fă­cut în clasa a op­ta, ofe­rind me­di­ta­ţii la in­for­ma­ti­că.“A ur­mat o pe­ri­oa­dă de li­ceu în ca­re a fost in­struc­tor Cis­co, iar pri­mul job full ti­me ca pro­gra­ma­tor l-a avut la 18 ani. Cu un an înain­te de a-și înce­pe pro­pria afa­ce­re, a lu­crat în ca­drul com­pa­ni­ei au­toh­to­ne Inte­rakt, cum­pă­ra­tă ulterior de Ado­be Ro­mânia. Extend Stu­dio are în pre­zent 15 an­ga­ja­ţi și se află în pro­ces de ex­tin­de­re, mai ales pe se­a­ma unor proiecte noi afla­te în dez­vol­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.