0€

Business Magazin (Romania) - - + ANTREPRENORIAT -

AU FON­DAT ÎN 2008 STUDIOUL DE PRODUC IE VI­DEO, ANIMA IE

3D I VFX FRAMEBREED CU CA­RE AU AJUNS

ANUL TRE­CUT LA UN PRO­FIT DE CIR­CA 90.000

DE EU­RO etc“. De mul­te ori, când se cre­e­a­ză un personaj, un sculp­tor îl mo­de­le­a­ză chiar din lut, iar abia apoi îi sunt in­tro­du­se pe cal­cu­la­tor coor­do­na­te­le. De ce­le mai mul­te ori, se înce­pe de la o idee ca­re se tran­sfor­mă într-un bri­ef, apoi se fac sce­na­ri­i­le, iar fi­e­ca­re ca­dru es­te de­se­nat de un ilus­tra­tor. De aici și până la pro­ce­sa­rea ima­gi­nii și la com­po­zi­ta­rea aces­teia es­te ca­le lun­gă.

Cei ca­re lu­cre­a­ză în studioul Framebreed vin din toa­te do­me­ni­i­le

ANDREI I VA­SI­LE BROVCENCO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.