3.372

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de au­to­ri­zații de con­stru­i­re pentru clă­diri re­zi­de­nția­le eli­be­ra­te în apri­lie, în creștere cu 5,1% față de lu­na mar­tie și în scă­de­re cu 6,2%

față de apri­lie 2013

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.