ASI­GU­RĂRI DE BU­NURI

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

În afa­ra asi­gu­ră­ri­lor de clă­diri și co­nți­nut, în ca­drul asi­gu­ră­ri­lor de bu­nuri se înca­dre­a­ză și asi­gu­ră­ri­le teh­ni­ce, ca­re se re­fe­ră în prin­ci­pal la: con­stru­cții-mon­taj, ava­rii ac­ci­den­ta­le, echi­pa­men­te

elec­tro­ni­ce

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.