LA ALUNE, ÎNAIN­TE MARȘ!

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

PRO Vi­deo pro­pu­ne de ace­as­tă da­tă un film de ani­mație, „The Nut Job: Goa­na du­pă alune”, a că­rui acți­u­ne se pe­tre­ce în orășe­lul ima­gi­nar numit Oak­ton Ci­ty, un­de neas­tâmpă­ra­ta ve­ve­riță Sur­ly (Will Arnett) și pri­e­te­nul ei, șo­bo­la­nul Bud­dy, pun la ca­le un plan foar­te îndrăz­neț: să je­fu­ias­că cel mai ma­re ma­ga­zin de alune pentru a-și asi­gu­ra hra­na pe tim­pul ier­nii! Pro­mi­si­u­nea unui fes­tin cu nuci, alune, ara­hi­de, fis­tic și mul­te alte bu­nă­tăți atra­ge o gra­ma­dă de vo­lun­tari. Așa încât cei doi adu­nă o ade­vă­ra­tă ban­dă de ani­mă­luțe, ca­re mai de ca­re mai cu­ra­joa­se (sau mai fri­coa­se), și de­cla­nșe­a­ză ata­cul. Ce urmează es­te o între­a­gă aven­tu­ră, foar­te com­pli­ca­tă și foar­te amu­zan­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.