Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

a fost numit di­rec­tor ge­ne­ral al Phi­lips He­al­thca­re pentru sud-es­tul Eu­ro­pei, du­pă ce an­te­ri­or a fost di­rec­tor exe­cu­tiv al Cen­tru­lui de Ra­di­o­te­ra­pie Amet­hyst, con­du­când ope­ra­ţi­u­ni­le com­pa­ni­ei din Ro­mânia, Bulgaria și Re­pu­bli­ca Mol­do­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.