ROMÂNII PLA­SE­A­ZĂ COMENZI ONLINE DE PESTE 10.000 LEI ÎN FI­E­CA­RE MI­NUT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Apro­xi­ma­tiv 70 de comenzi sunt pla­sa­te în fi­e­ca­re mi­nut pe in­ter­net, cu o va­loa­re to­ta­lă de 10.783 lei, în pri­me­le cinci luni ale anu­lui va­loa­rea me­die a coșu­lui de cum­pă­ră­turi achi­ta­te online înre­gis­trând o creștere me­die cu 20%, po­tri­vit da­te­lor in­te­gra­to­ru­lui de plă­ţi PayU Ro­mânia. „Pri­me­le 5 luni ale anu­lui au adus o creștere cu peste 30% a nu­mă­ru­lui de tran­zac­ţii achi­ta­te online de că­tre cli­en­ţii ma­ga­zi­ne­lor online românești“, ara­tă un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei. Ce­le mai mari evo­lu­ţii au avut loc pe seg­men­te­le turism, ju­că­rii, IT&C și

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.