Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

a fost nu­mi­tă business de­ve­lop­ment ma­na­ger al BNP Pa­ri­bas Re­al Esta­te pentru Ro­mânia, fi­ind res­pon­sa­bi­lă de dezvoltarea com­pa­ni­ei pe pia­ţa din Ro­mânia și im­ple­men­ta­rea stra­te­gi­ei de creștere a aces­teia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.