„USL-ul la loc nu-l fac, dar de can­di­dat la pre edin ie, dac ine i mor i , doar pentru a v con­vin­ge c nu sunt an­ta­jat de ni­meni, nu m fa­ce i, c o fac! (...) Eu nu m dau îna­poi, c nu m an­ta­je­az nici Li­viu Pop, nici B ses­cu, nici dra­cu’!“

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

„Ia­tă o me­to­dă foar­te ușoa­ră prin ca­re PNL poate ob­ţi­ne func­ţia de prim-mi­nis­tru. Deci îl in­vit pe dom­nul Pon­ta să se înscrie în PNL. Ori­cum a vo­tat cu li­be­ra­lii, deci ar fi in­te­re­sant“ „El es­te mi­no­ri­tar, va fi pre­fe­rat de că­tre ma­ghiari. Nu avem ce fa­ce!“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.