RELAŢIONAREA ÎNTRE AU­TO­RI­TĂ­ŢI­LE LO­CA­LE ȘI ORGANIZAŢIILE DE TRAN­SFER DE RES­PON­SA­BI­LI­TA­TE

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

V- ce­le ca­re înde­pli­nesc obli­ga­ţi­i­le de re­ci­cla­re pentru pro­du­că­to­rii și im­por­ta­to­rii de bu­nuri am­ba­la­te, dar și ce­le ca­re con­tri­bu­ie la înde­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor na­ţi­o­na­le de re­ci­cla­re a deșeu­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.