CLARIFICAREA DEFINIŢIILOR DEȘEU­LUI MENAJER SAU MU­NI­CI­PAL ÎN TOA­TĂ LE­GIS­LA­ŢIA DIN DO­ME­NIU.

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Clarificarea ro­lu­ri­lor tu­tu­ror ac­to­ri­lor din sis­tem: au­to­ri­tă­ţi, ope­ra­tori de sa­lu­bri­ta­te, co­lec­tori, or­ga­ni­za­ţii im­pli­ca­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.