UN SIS­TEM UNITAR, ECHITABIL ȘI CONTROLABIL DE RE­A­LI­ZA­RE A OBLI­GA­ŢI­I­LOR DE RE­CI­CLA­RE PENTRU ORGANIZAŢIILE DE TRAN­SFER DE RES­PON­SA­BI­LI­TA­TE.

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Aces­tea tre­bu­ie să con­tri­bu­ie în mod re­al la ges­ti­u­nea deșeu­ri­lor de am­ba­la­je, pe fi­e­ca­re flux de ge­ne­ra­re a aces­to­ra (in­dus­trial­co­mer­cial sau de la populaţie).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.