RAPORTAREA TRANSPARENTĂ ȘI IN­TE­GRA­TĂ A TU­TU­ROR DA­TE­LOR PRI­VIND GES­TI­U­NEA DEȘEU­RI­LOR DE AM­BA­LA­JE

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

(ca­re să in­clu­dă raportarea pe ca­na­le de pro­veni­en­ţă a deșeu­ri­lor de am­ba­la­je ge­ne­ra­te in cir­cu­i­tul in­dus­trial­co­mer­cial și, respectiv, în gos­po­dă­rii).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.