Î

Business Magazin (Romania) - - + STUDIU -

N PRE­ZENT, APRO­XI­MA­TIV 90% DIN­TRE ROMÂNII DE PESTE 18 ANI AU AU­ZIT DE COLECTAREA SEPARAT A DE EURILOR DE AM­BA­LA­JE ÎN SCO­PUL RECICL RII, ÎN CRE TERE CU PESTE 10% FA DE ANUL 2011, ara­tă re­zul­ta­te­le unei cer­ce­tări de tip son­daj, pe eșan­ti­on nați­o­nal re­pre­zen­ta­tiv, re­a­li­za­tă în pe­ri­oa­da 16-25 sep­tem­brie de IMAS, la ce­re­rea Eco-Rom Am­ba­la­je. Da­că acum doi ani apro­xi­ma­tiv ju­mă­ta­te din­tre res­pon­de­nți afir­mau că be­ne­fi­cia­ză de po­si­bi­li­ta­tea de a de­pu­ne separat deșeu­ri­le în pro­pria lo­ca­li­ta­te, în pre­zent pro­cen­tul a cres­cut până la 64%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.