PE AICI NU SE CIRCULĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Din ra­ţi­uni elec­to­ra­le, respectiv ple­ca­rea lui Dan Şo­va ca şef de cam­pa­nie pre­zi­den­ţia­lă pentru can­di­da­tul PSD, Ministerul Tran­spor­tu­ri­lor a mai schim­bat un mi­nis­tru, ajun­gând ast­fel la al şap­te­lea în cinci ani, sau al cin­ci­lea mi­nis­tru în trei ani da­că luăm în cal­cul numai gu­ver­nă­ri­le post-Boc. Tot din ra­ţi­uni elec­to­ra­le, re­cu­nos­cu­te ca ata­re de pre­mi­e­rul Victor Pon­ta - ne­voia de a tran­smi­te ale­gă­to­ri­lor din Arde­al că gu­ver­nul o să-i ai­bă în ve­de­re când va da bani de in­fras­truc­tu­ră -, noul ti­tu­lar es­te ve­chi­ul mi­nis­tru de in­ter­ne Ioan Rus. Aces­ta a fost ime­diat aver­ti­zat de pre­şe­din­te­le Traian Bă­ses­cu des­pre ac­te de co­rup­ţie la con­trac­ta­rea au­tos­tră­zii Co­mar­nic-Bra­şov, ce­ea ce i-a pri­le­ju­it pre­mi­e­ru­lui Victor Pon­ta re­pli­ca sa­tis­fă­cu­tă că „au­tos­tră­zi­le nu sunt la Tran­spor­turi“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.