GOO­GLE A LANSAT LA VÂNZA­RE GLASS ÎN MAREA BRITANIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Goo­gle a lansat la vânza­re şi în Marea Britanie oche­la­rii in­te­li­gen­ţi Glass, dis­po­ni­bi­li ini­ţial doar în SUA, iar pre­ţul la ca­re bri­ta­ni­cii pot cum­pă­ra pro­du­sul aflat încă în fa­za de tes­ta­re es­te de 1.000 li­re ster­li­ne (1.700 do­lari), uşor peste cel de pe pia­ţa ame­ri­ca­nă, un­de cos­tă 1.500 do­lari. Pro­gra­mul Explo­rer, prin ca­re Goo­gle vin­de oche­la­rii in­te­li­gen­ţi afla­ţi încă în fa­za be­ta (de tes­ta­re), a fost ex­tins pentru pri­ma da­tă în afa­ra SUA, scrie por­ta­lul The Ver­ge. Explo­rer a fost lansat anul tre­cut, pe ba­ză de in­vi­ta­ţie, iar în lu­na mai com­pa­nia ame­ri­ca­nă a înce­put să vândă ori­că­rui cum­pă­ră­tor. Dis­po­zi­ti­vul poate fi achi­zi­ţi­o­nat acum de ori­ce per­soa­nă cu vârstă peste 18 ani, card de cre­dit şi adre­să în Marea Britanie, po­tri­vit co­ti­dia­nu­lui britanic The Guar­dian. Pro­du­sul es­te încă în fa­za be­ta, dar a fost scos de Goo­gle la vânza­re pentru ca uti­li­za­to­rii să ra­por­te­ze even­tua­le pro­ble­me şi să tran­smi­tă su­ges­tii pentru îmbu­nă­tă­ţiri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.