ÎN MIȘCARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Com­pa­nia de asi­gu­rări de via­ţă Me­tro­po­li­tan Li­fe va fi con­du­să de la 1 iu­lie de fost di­rec­tor fi­nan­ciar al ING Gro­up pe seg­men­tul de asi­gu­rări din Europa, ca­re îl înlo­cu­i­eş­te pe The­o­dor Ale­xan­dres­cu, numit CEO al Me­tLi­fe Golf, cu se­di­ul în Du­bai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.