CU CARTEA PE PEREȚI

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

Ce­ea ce unii ca­li­fi­că drept mâzgă­li­tul pe­reți­lor poate fi o ar­tă, atunci când o prac­ti­că unii ca Ban­ksy, dar nu numai, atră­gând su­fi­ci­en­tă ate­nție încât să de­ter­mi­ne in­sti­tuții res­pec­ta­bi­le să-i pu­nă pe ar­tiștii stra­da­li la tre­a­bă. Așa a luat naște­re „Scrat­ch“, o inița­ti­vă a Getty Research Insti­tu­te, în ca­re 150 de ar­tiști stra­da­li și ta­tua­tori au fost in­vi­tați să cre­e­ze lu­crări pe hârtie in­spi­rați de o carte din se­co­lul al XVI-lea. Lu­cră­ri­le lor au fost la rândul lor cu­prin­se într-un al­bum, iar ar­tiștii im­pli­cați le-au tran­spus pe pe­reții și po­de­aua ESMoA, fos­tul El Se­gun­do Mu­seum of Art din Los Ange­les, un­de iu­bi­to­rii de ar­tă le pot ad­mi­ra ală­turi de al­bu­mul în si­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.