AUTOMATE CU DE TOA­TE

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

Deși se spu­ne că au­to­ma­te­le de vândut di­ver­se pro­du­se ar fi exis­tat în for­me pri­mi­ti­ve de mul­tă vre­me, abia în epoca mo­der­nă au luat avânt, mai ales în Ja­po­nia, dar și în alte țări. Pe aeroportul din Van­co­u­ver, Ca­na­da, exis­tă un au­to­mat ca­re vin­de um­bre­le ce­lor ce au ui­tat să-și ia una la ei, ți­nând cont că orașul se nu­mă­ră prin­tre ce­le mai bo­ga­te în pre­ci­pi­tații din ța­ră, scrie CNN. La Mel­bo­ur­ne, în Aus­tra­lia, exis­tă au­to­mat de căști pentru bi­ci­cliști. În Sta­te­le Uni­te, la Los Ange­les, exis­tă trei automate de un­de se pot pro­cu­ra di­ver­se ti­puri de ca­viar, cu prețuri de până la aproa­pe o mie de do­lari, iar în Du­bai exis­tă unul ca­re vin­de aur sub di­ver­se for­me și gra­ma­je și își ac­tua­li­ze­a­ză prețurile prin in­ter­net la fi­e­ca­re mi­nut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.