Dru­mul de suc­ces spre li­ga com­pa­ni­i­lor de top

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cine îşi amin­teş­te înce­pu­tu­ri­le dez­vol­tă­rii com­pa­ni­i­lor din Ro­mânia ani­lor `90 cu si­gu­ran­ţă re­me­mo­re­a­ză cu uşu­rin­ţă nu­me­le Far­me­xim. Du­pă 24 de ani, bran­dul Far­me­xim in­tră într-o no­uă eta­pă a dez­vol­tă­rii sale şi ocu­pă un loc me­ri­to­riu la ma­sa eli­te­lor din industria far­ma­ceu­ti­că din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.