19,94

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

po­pu­la­ţia re­zi­den­tă a Ro­mâni­ei la 1 ia­nua­rie 2014, cu 0,4% mai re­du­să fa­ţă de 1 ia­nua­rie 2013, iar din to­tal aproa­pe 57% din lo­cu­i­tori au vârste cu­prin­se între 25 şi 64 de ani,

con­form INSSE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.