Un pri­vi­le­giu special

Business Magazin (Romania) - - // AUTO -

Zo­na Schen­gen gru­pe­a­ză o se­rie de sta­te europene între ca­re con­troa­le­le va­ma­le nu mai sunt ne­ce­sa­re. Ce­tățe­nii ce­lor 22 de sta­te mem­bre pot că­lă­tori li­ber în ace­as­tă re­gi­u­ne. Apar­te­ne­nța la UE nu im­pli­că obli­ga­to­riu și apar­te­ne­nța la Schen­gen. UK și Irlan­da au de­cis să nu se ală­tu­re aces­tei înțe­le­geri re­gi­o­na­le, iar alte sta­te, pre­cum Nor­ve­gia, Elveția sau Islan­da, sunt sta­te Schen­gen fără a fi mem­bre ale UE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.