AMINTIRI DE LA STAT

Business Magazin (Romania) - - // AUTO - De IULIANA ROIBU FOTO: VICTOR CIUPULIGA

DU­PĂ O CARIERĂ DE 13 ANI ÎN DOMENIUL PRIVAT, A CON­DUS TIMP DE UN AN AVAS ŞI ULTERIOR A FOST SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL ECONOMIEI. S-A ÎNTORS DIN LU­NA MAI ÎN DOMENIUL PRIVAT, PRELUÂND O SARCINĂ CEL PU­ŢIN DIFICILĂ - POZIŢIA DE CEO LA UPETROM 1 MAI, COMPANIE CA­RE A PIERDUT PESTE 60 DE MILIOANE DE EU­RO DIN CIFRA DE AFA­CERI ÎN ANII DE CRIZĂ. ca­re au tre­cut prin ad­mi­nis­tra­ţia cen­tra­lă şi apoi au re­venit în privat fără re­sen­ti­men­te. „Mie mi-a plă­cut la stat“, ad­mi­te acum Adrian Vo­lin­ti­ru, ca­re a con­dus AVAS în pe­ri­oa­da noi­em­brie 2012 - noi­em­brie 2013, iar ulterior a fost, timp de cinci luni, secretar de stat în Ministerul Economiei. Vo­lin­ti­ru es­te unul din­tre ma­na­ge­rii for­ma­ţi în ca­drul Rom­pe­trol, lu­crând în companie timp de opt ani. Du­pă Rom­pe­trol, ma­na­ge­rul a schim­bat mai mul­te jo­buri, fi­ind pe rând CFO la Re­lad, COO la Ma­re­xin, CEO la Vul­can, pentru a in­tra ulterior în struc­tu­ri­le de ad­mi­nis­tra­ţie cen­tra­le.

„De­si­gur, es­te greu la stat, lu­cru­ri­le nu se miş­că la fel de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.