ERA ROM­PE­TROL.

Business Magazin (Romania) - - // AUTO -

Vo­lin­ti­ru a înce­put ca di­rec­tor economic la ra­fi­nă­ria Ve­ga, apoi a fost CFO la Rom­pe­trol Ra­fi­na­re (timp în ca­re a ad­mi­nis­trat şi Rom­pe­trol Indus­trial Park din Con­stan­ţa), din 2006 s-a mu­tat la Rom­pe­trol SA, iar în ace­la­şi an a preluat o po­zi­ţie de di­rec­tor fi­nan­ciar cu atri­bu­ţii ope­ra­ţi­o­na­le în ca­drul Rom­pe­trol Dow­nstre­am.

În anul ple­că­rii de la Rom­pe­trol, 2008, Vo­lin­ti­ru a preluat poziţia de CFO la Re­lad, având în fi­şa pos­tu­lui ne­ce­si­ta­tea res­truc­tu­ră­rii com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.